Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása
Nyomtatási nézet

Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel és Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Most az otthona is nagyobb lehet, nem csak a családja!
Igényeljen állami támogatással nyújtott, kedvező kamatozású lakáshitelt a Takarék Kereskedelmi Banknál!

THM: 3,11%-3,20%

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

 

Új lakás építéséhez és vásárlásához igényelhető Takarék CSOK+10 és Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2019. július 1. napjától már használt lakás vásárlásához, illetve Falusi CSOK mellé is igénybe vehető.

Igényelhető kamattámogatott hitel összege, és célja:

Normál településen

gyermekek száma
CSOK összege

OTK összege*

használt lakás vásárlása,  bővítése

új lakás építése vásárlása
egy gyermek 600 000 Ft 600 000 Ft -
kettő gyermek 1 430 000 Ft 2 600 000 Ft 10 000 000 Ft
három gyermek 2 200 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft
négy vagy több gyermek 2 750 000 Ft

*Használt lakás bővítése esetén nem igényelhető a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Preferált kistelepülésen (Falusi CSOK mellé)

gyermekek száma
CSOK összege

OTK összege CSOK összege OTK összege

használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése**

meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése
egy gyermek 600 000 Ft - 300 000 Ft -
kettő gyermek 2 600 000 Ft 10 000 000 Ft 1 300 000 Ft 5 000 000 Ft
három gyermek 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 5 000 000 Ft 7 500 000 Ft

**Vásárlásra legfeljebb a támogatási összeg fele fordítható, a másik felét a korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni.

A preferált kistelepülések listája

Kezdeti költségekre vonatkozó kedvezmények1

 • nem számítunk fel folyósítási díjat
 • nem számítjuk fel legfeljebb 6 000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül
 • visszatérítjük a közokiratba foglalás díját maximum 50 000 Ft-ig
 • az első folyósítást követő 30 napon belül visszatérítjük az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozóan

Miért előnyös a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?
 • Kedvező: kamata az állam által kamattámogatással biztosított, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb, a vonatkozó jogszabály szerint akár 25 éven keresztül fix, évi 3,00%
 • Kiszámítható: 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, legfeljebb 25 év kamattámogatás, ezáltal könnyen tervezhetővé válnak a kiadások
 • Biztonságos: forint alapú, így nincs árfolyamkockázat

Kik vehetik igénybe és mik az igénylés feltételei?

 • Az igénylő:
  • magyar állampolgár vagy Magyarország területén élő bejelentett lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
   • ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással, vagy
   • hontalan jogállással rendelkezik
  • nem szerepel a központi hitelinformációs rendszerben, vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette
 • Az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják
 • A hitel igénylői a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követően 90 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, amelyet 90 napon belül a hitelintézet felé igazolni kötelesek
 • A hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint – a jogszabály által nevesített esetekben - a kiskorú gyermek is. Házastársak és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie
 • Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és ha az eladó jogi személy, vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély
 • Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti, ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik

Egyéb igénylési feltételek:

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés (bővítés és/vagy korszerűsítés) esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön/támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja
 • 180 napos (CSOK+15 OTK igénylése esetén 2 éves) TB biztosítotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • Igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • A hitelkérelmet vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, építés esetén pedig a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani

Egyéb igénylési feltételek Falusi CSOK igénylése esetén

 • 1 éves TB biztosítotti jogviszony bármely ingatlancél esetén, amennyiben egy vagy két gyermek utáni családi otthonteremtési kedvezményt igényel, illetve 2 éves TB biztosítotti jogviszony, amennyiben használt lakás vásárlásához, majd azt követően annak korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez, amennyiben három vagy több gyermek utáni családi otthonteremtési kedvezményt igényel
 • A büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni szükséges.

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől.

Milyen futamidővel igényelhető?

A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke a vonatkozó kormányrendelet szerinti bruttó kamat 3%-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

A 10 vagy 15 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

A legfeljebb 10 millió Ft-os kamattámogatott kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt

 • lakás hasznos alapterülete legalább 50 m2
 • új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 80 m2

A legfeljebb 15 millió Ft-os kamattámogatott kölcsön abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2
 • új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

Új lakás építése esetén

 • A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik
 • A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra
 • Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül az Ön által megjelölt fizetési számlára, átutalással történik

Lakás vásárlása esetén

 • A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt, forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

Lakásépítés esetén

A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése az Ön nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. Ezzel egyidejűleg szükséges a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

Lakásvásárlás esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

Reprezentatív példák

Konstrukció

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

vásárlás

építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarék Csoport

Takarék Csoport

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%


THM


3,11%


3,20%

Törlesztőrészlet összege

27 840 Ft

27 840 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 694 200 Ft

6 732 710 Ft

A hitel teljes díja

1 694 200 Ft

1 732 710 Ft

 

Konstrukció

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása, valamint korszerűsítése/bővítése

Preferált kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése/bővítése

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarék Csoport

Takarék Csoport

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%


THM


3,20%


3,20%

Törlesztőrészlet összege

27 840 Ft

27 840 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 732 710 Ft

6 732 710 Ft

A hitel teljes díja

1 732 710 Ft

1 732 710 Ft

 

Konstrukció

Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

vásárlás

építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarék Csoport

Takarék Csoport

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%


THM


3,11%


3,20%

Törlesztőrészlet összege

27 840 Ft

27 840 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 694 200 Ft

6 732 710 Ft

A hitel teljes díja

1 694 200 Ft

1 732 710 Ft


Konstrukció

Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása, valamint korszerűsítése/bővítése

Preferált kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése/bővítése

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarék Csoport

Takarék Csoport

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%


THM


3,20%


3,20%

Törlesztőrészlet összege

27 840 Ft

27 840 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 732 710 Ft

6 732 710 Ft

A hitel teljes díja

1 732 710 Ft

1 732 710 FtMindkét példában 1 ingatlanfedezettel történt a számítás.

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, amelynek díját - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példa, illetve a THM nem tartalmazza. Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2019. október hónapra érvényes kondíciók alapján.
A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak.
A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a vonatkozó jogszabály szerint a teljes futamidő alatt fix évi 3%.
A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.

1 A kedvezmények és az akciók 2019. április 01. napjától visszavonásig érvényesek.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. További, részletes információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek