Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / OBA Betétbiztosítás
Nyomtatási nézet

OBA Betétbiztosítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA, Alap) a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke - és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) meghatározott összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként.

A Betétbiztosítással kapcsolatban további információt talál az OBA Iránytű a Betétbiztosításhoz című tájékoztatóban (Kapcsolódó anyagok), illetve az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján a  www.oba.hu honlapon.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. az OBA tagintézménye, így termékei a törvényben meghatározott mértékig védettek.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott biztosítás a törvényben (Hpt.) meghatározott összeghatárig – mely személyenként a betétest illető tőke és kamat összegét összevontan, legfeljebb százezer euró összeghatárig – a névre szóló betétekre terjed ki, melynek jogosultja a betét tulajdonosa.

A kártalanítás kifizetése forintban történik.

Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint összeghatárának az OBA általi megállapítása a kártalanítás törvényben meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

Takarék Nyereménybetétek esetén a betétes a fenti összeghatáron belül a betét névértékének megfelelő összegű kártalanításra jogosult.

A fenti értékhatárt meghaladóan, további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig kártalanításra jogosult az a természetes személy, aki a Hpt.-ben külön nevesített betéttel rendelkezik, és annak eredetét a jogszabályban meghatározott dokumentumokkal igazolja.

 • Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki
 • a költségvetési szerv,
 • a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
 • a helyi önkormányzat,
 • a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
 • a befektetési alap, a befektetési alapkezelő
 • a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei,
 • az elkülönített állami pénzalap,
 • a pénzügyi intézmény,
 • az MNB,
 • a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató
 • a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
 • a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap,betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

 

A fent írtak ellenére OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, ha a tárgyévet 2 évvel megelőző mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót – mely forintösszegét a tárgyévet 2 évvel megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által közzétett devizaárfolyam alapján kell megállapítani.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá

 • az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik,
 • valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, és a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.

 

A Bank az OBA által biztosított betétek tekintetében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének jelen Üzletszabályzat átadásával, valamint a törvény melléklete szerinti tájékoztató kivonat melletti közzétételével tesz eleget, illetve a 2015. július 03. napjától kötött keretszerződések Takarék Nyereménybetét szerződések és Betétszerződések esetén a törvény melléklete szerinti tájékoztatást a szerződés részeként papír alapon is átadja, melynek átvételét Ügyfél aláírásával igazolni köteles.

A Bank évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készít a betétesnek a Banknál elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről, melyet a betétes kérésére írásban átad vagy megküld részére.

A Bank a betétes részére küldött, minden tárgyévi július havi kivonaton, olyan betét esetén, amelyhez kivonat nem készül, külön tájékoztatóban közölni fogja, hogy adott betétre vonatkozik-e a betétbiztosítás, és a törvény melléklete szerinti tájékoztatást is megküldi részére.

A fenti tájékoztatásokon túl a Bank a Hpt. által elvárt tájékoztatást a bankszámlakivonaton is folyamatosan megadja.

Kártalanítás esetén a Bank – a kártalanítás terhére  – él a beszámítási jogával a betétessel szemben, a kártalanítás kezdő időpontját megelőzően – vele szemben fennálló – lejárt követelése tekintetében.


Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (Bank) tájékoztatja Önt, hogy a Hpt. 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján ezentúl a hitelintézetek, így Bankunk is köteles évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készíteni  a betétesnek a hitelintézetnél  elhelyezett  biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önre kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás hatálya – a lentebb ismertetett Hpt. rendelkezések értelmében –, akkor az OBA által meghatározott formátumú ügyfél-tájékoztatót a Bank bármely bankfiókjában átveheti.

Az Önhöz legközelebb eső Takarék Kereskedelmi Bank bankfiók címét megtalálja a honlapon, illetve a Lakossági Alaphirdetmény 7. pontja alatt.

A Takarék bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek