Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Fizetéskönnyítési lehetőségek és a követeléskezelés folyamata / A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk (Magáncsőd információk)
Nyomtatási nézet

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk (Magáncsőd információk)

1. Bíróságon kívüli adósságrendezés általános tudnivalói


A magáncsőd intézményét a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. törvény) szabályozza. A törvény hatályba lépése: 2015. szeptember 01. napja.

A magáncsőd intézményének célja, hogy a fizetési gondokkal küzdő, túlzottan eladósodott magánszemélyek, valamint a hitelezők szabályozott együttműködése révén

 • helyreálljon az adósok fizetőképessége,
 • egy adósságtörlesztési terv kidolgozásával érvényesüljön a hitelezők "méltányos érdeke",
 • emellett biztosítva legyen az érintett családok létfenntartása és lakhatása is.

Belépési alapfeltételek:

 • a kérelmet adós, adóstárs és egyéb kötelezettek együttesen kezdeményezték,
 • adós és adóstárs belföldi magánszemély,
 • a teljes követelés összege legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint,
 • a tartozás nagyobb, mint az adós, adóstársak adósságrendezésbe tartozó vagyona, de nem több, mint e vagyon kétszerese1,
 • az Ügyfelek a tartozásuk legalább 80%-át nem vitatják,
 • a tartozások fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozások vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozások, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze,
 • adós, illetve adóstársak az elmúlt 10 évben nem vettek részt érintettként adósságrendezési eljárásban,
 • adós, adóstársnak nincs büntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárásban kiszabott bírságtartozása,
 • a fedezeti ingatlan Nemzeti Eszközkezelő programban nem érintett,
 • a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő még nem telt le.

Jogosulatlan jelentkezés esetén, amennyiben a kérelmező a belépési alapfeltételek legalább egyikét nem teljesíti, vagy valamely nyilatkozatában valótlant állít, az Ügyfél nem jogosult a programban történő részvételre és 10 éven belül nem kezdeményezhet újabb adósságrendezési eljárást. Ez a jogkövetkezmény nem csak adósra, adóstársa vonatkozik, hanem minden, az adósságrendezési eljárásban részt vevő kötelezettre is.

Adósságrendezési eljárásba történő jelentkezés folyamata:

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges igénylési dokumentáció, illetve a kitöltést segítő útmutató letölthető a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról az alábbi linken:

http://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

A kérelem kitöltés módja 2015. október 01. napjától elektronikusan is történhet a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, előzetes regisztráció alapján (a www.magyarorszag.hu oldalon regisztrált Ügyfélkapuval rendelkezők esetében). A kérelmet elektronikus kitöltés esetén is papír alapon szükséges benyújtani a főhitelezőhöz.

Az adósságrendezési eljárást a főhitelezőnél kell kezdeményezni. Főhitelező az, akinek zálogjoga az adós vagy adóstárs, vagy azok közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán első helyen áll fenn.

A kérelem benyújtása – amennyiben a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. vagy a Takarék Lízing Zrt. közül az egyik látja el a főhitelezői feladatokat – történhet személyesen a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. kijelölt bankfiókjaiban (lásd 4. „A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek” pontját) vagy postai úton a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. posta címére a 1082 Budapest, Üllői út 48., a Minősített Hitelkezelési Főosztálynak címezve „Magáncsőd kérelem” tárgy megjelöléssel.

Az adósságrendezés főbb joghatásai:

 • A hitelező az adóstól, adóstárstól és kötelezettektől csak a megállapodás szerinti teljesítést követelheti.
 • A hátralékos ügyletek nem mondhatóak fel az adósságrendezés időszaka alatt.
 • Hitelező nem köteles adós és adóstárs részére a hitelkeret fenntartására, pénzkölcsön nyújtásának folytatására.
 • Adós és adóstárs nem idegenítheti el, biztosítékul nem adhatja, haszonélvezettel nem terheltetheti az eljárásban bejelentett vagyontárgyait.
 • Adós és adóstárs nem vállalhat pénzfizetésre vagy vagyoni érték szolgáltatására kötelezettséget.
 • A Családi Csődvédelmi Szolgálat értesíti – folyamatban lévő végrehajtási eljárás esetén – a végrehajtót az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről.

Bővebb tájékoztatás a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található.

2. Főhitelezői feladatokra bankcsoporton belül kijelölt pénzügyi intézmény

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; honlap: www.takarek.hu) és a Takarék Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Központi ügyintézés helye: 1132 Budapest Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-10-045189, honlap: www.takareklizing.hu) helyett egyaránt a Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., Cégjegyzékszám: 01-10-045459, honlap: www.takarek.hu) jogosult eljárni az Are. törvény által szabályozott eljárásokban.

A meghatalmazás 2015. augusztus 31. napjától annak meghatalmazók általi visszavonásáig érvényes.

3. Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja

A programmal kapcsolatos további információk a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, az alábbi linken érhető el:

http://csodvedelem.gov.hu/

4. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kijelölt ügyfélszolgálati helyek

Fiók

Irsz.

Cím

Nyitva tartás

Békéscsabai Fiók

5600

Békéscsaba, Hunyadi tér 10.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00


Bp. Csepeli Fiók

1211


Budapest,Kossuth L.u.47-49.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Flórián téri Fiók

1033


Budapest, Flórián tér 4-5.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Pestszentlőrinci Fiók

1184


Budapest, Üllői út 372.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Széna téri Fiók

1015


Budapest, Hattyú u. 18.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Újpesti Fiók

1043


Budapest, Árpád út 45.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Ü48 Prémium Fiók

1082


Budapest, Üllői út 48.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Ü48 HC

1082


Budapest, Üllői út 48.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00

Bp. Üllői úti Fiók

1082

Budapest, Üllői út 48.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00


Bp. Váci úti HC
1132 Budapest, Váci út 20. Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00

Bp. Váci úti Fiók

1132

Budapest, Váci út 20.

Hétfő:   8.00-17.00
Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:  8.00-15.00

Bp. Villányi úti Fiók

1113

Budapest, Villányi út 20.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:8.00-15.00

Debreceni Fiók

4026

Debrecen, Kálvin tér 3/a

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek:8.00-15.00

Egri Fiók

3300

Eger, Dr. Sándor Imre u. 4.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Győri Fiók

9021

Győr, Árpád út 23/A

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Kaposvári Fiók

7400

Kaposvár, Fő u. 51.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Kecskeméti Fiók

6000

Kecskemét, Bercsényi u. 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Miskolci Fiók

3527

Miskolc, Ady Endre u. 16.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Nyíregyházi Fiók

4400

Nyíregyháza, Dózsa György út 11.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Pécsi Fiók

7624

Pécs, Ferencesek u. 52.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Salgótarjáni Fiók

3100

Salgótarján, Erzsébet tér. 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00


Soproni Fiók

9400 Sopron, Batsányi u. 2. Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szegedi Fiók

6720

Szeged, Széchenyi tér 3.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Székesfehérvári Fiók

8000

Székesfehérvár, Koronázó tér 2.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szekszárdi Fiók

7100

Szekszárd, Széchenyi utca 39.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szolnoki Fiók

5000

Szolnok, Nagy Imre körút 10/a.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Szombathelyi Fiók

9700

Szombathely, Petőfi Sándor u. 16.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Tatabányai Fiók

2800

Tatabánya, Dózsa Gy. út 56.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Veszprémi Fiók

8200

Veszprém, Cserhát ltp. 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00

Zalaegerszegi Fiók

8900

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd- Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-15.00


5.
Panaszkezelés módja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban

A panasz kivizsgálása és megválaszolása térítésmentes, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. ezért külön díjat nem számít fel.

Panaszbejelentés módja

 • Személyesen: a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. a személyes szóbeli panaszt a bankfiókokban, azok nyitvatartási idejében fogadja.
 • Telefonon: a telefonos szóbeli panaszt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. Call Centere a +36 1 3344 344 telefonszámon a hét minden napján 0-24 óráig fogadja.
 • Írásban: írásos panaszt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt.
 • a központi levélcímén: 1908 Budapest,
 • a telefaxszámán: (1) 452-9200,
 • vagy elektronikus levélben (e-mailben), az info@takarek.hu e-mail címeken fogadja.


A panasz benyújtásakor az alábbi adatokat megadása szükséges:

 • név
 • lakcím (székhely), illetve levelezési cím,
 • 8 jegyű ügyfél-azonosító szám
 • ügylet azonosítója (szerződésszám, hitelazonosító szám)
 • telefonszám
 • panaszban érintett termék/szolgáltatás
 • panasz részletes, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő leírása, és az Ügyfél igénye
 • panasza alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • értesítés módja
 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén érvényes meghatalmazás


A panaszok megválaszolása

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (Harminc) naptári napon belül megküldi az Ügyfél részére. Amennyiben a válaszadási határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, a válaszlevél megküldésének határideje a munkaszüneti napot megelőző munkanap. A panasz közlésének időpontja alatt annak a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-hez, a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-hez, a Takarék Ingatlan Zrt.-hez és a Takarék Lízing Zrt.-hez történő beérkezési napja értendő.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg.

6. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat megállapítja, hogy az adós a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás lefolytatására jogosult, akkor erről honlapján hirdetményt tesz közzé.

A hitelezők a közzétételtől számított 15 napon belül kötelesek igényeiket az adósnak, adóstársnak és főhitelezőnek bejelenteni.

Az igények bejelentésére a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. mint főhitelező felé az alábbi módon van lehetősége a hitelezőknek:

 • Írásban, könyvelt küldeményként a 1082 Budapest, Üllői út 48. központi levelezési címre, a Minősített Hitelkezelési Főosztálynak címezve,

7. Az eljárás során alkalmazott formanyomtatványok


Az adósságrendezési eljárás személyes kezdeményezése esetén az Ügyfélnek nyilatkoznia kell a pénzügyi intézménynél a kérelem benyújtásával kapcsolatos szándékáról, az adott hitelezővel fennálló szerződéses kapcsolat tényéről, illetve arról, hogy más pénzügyi intézménynél korábban nem kezdeményezett adósságrendezési eljárást.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél az Ügyfél ezen szándékáról szóló nyilatkozatát a lenti formanyomtatványon (Magáncsődhöz kapcsolódó kérelem) teheti meg a nyomtatvány hiánytalan kitöltésével, aláírásával és 2 példányban történő leadásával a kijelölt bankfiókokban.

1 Ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós, adóstárs öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is.

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek