Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Ügyfél tájékoztató pénzmosás megelőzéséről (AML)
Nyomtatási nézet

Ügyfél tájékoztató pénzmosás megelőzéséről (AML)

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. a tőle elvárható gondossággal mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön üzleti kapcsolatba olyan személyekkel, szervezetekkel, akik érintettek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás folyamatában.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Takarék Kereskedelmi Bank köteles az Ügyfél – beleértve a számlatulajdonos Ügyfelet is – átvilágítását az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben elvégezni.

Az ügyfél-átvilágítás keretében a Takarék Kereskedlemi Bank az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőjét – illetve a Pmt.-ben meghatározott esetekben az Ügyfél tényleges tulajdonosát – köteles:

  • azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni a Pmt.-ben meghatározott okiratok alapján,
  • a Pmt.-ben meghatározott adatokat rögzíteni,
  • az ügyfél személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolványairól másolatot készíteni,
  • nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.


A Takarék Kereskedelmi Bank ellenőrzi a részére bemutatott okiratok, illetve külön okiratba foglalt meghatalmazás esetén annak érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetén a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő jogosultságát.

A Takarék Kereskedelmi Bank a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló belső szabályzatában meghatározott esetekben az Ügyfélre, annak képviselőjére, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára, illetve az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó, kötelezően rögzítendő adatokon kívül további, a Pmt.-ben meghatározott adatokat is rögzíthet és kezelhet. A Takarék Kereskedelmi Bank kérésére az Ügyfél köteles a Pmt.-ben meghatározott és az ott meghatározott feltételeknek megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát benyújtani.

A vonatkozó Hirdetmények, Ügyfél-átvilágítási dokumentumok, és AML dokumentumok a kapcsolódó nyomtatványok menüben találhatóak meg.

Az EUROPOL EMMA3 (European Money Mule Action) néven nemzetközi akciót hirdetett a pénzmosó, „stróman” közvetítésével megvalósuló bűncselekmények megelőzésére. A Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) és a hazai hatóságok is bekapcsolódtak a nemzetközi kezdeményezésbe, és kérik, hogy velük együtt kommunikáljuk a figyelemfelhívó tájékoztató anyagokat, melyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek