Főoldal/
Magánszemélyek / Hitelek / Kamatkedvezmények
Nyomtatási nézet

Kamatkedvezmények

Kamatkedvezmények a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-ben

A lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó aktuális Hirdetményekben meghirdetett ügyleti kamat mértékéből a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (a továbbiakban: a Bank) kedvezményt nyújthat Ügyfeleinek adott feltételek teljesítése esetén a futamidő egészére.

Kedvezmény típusok

 

Kedvezmény megnevezése*

Kamatkedvezmény mértéke

5.000.000 Ft

hitelösszeg alatt

5.000.000 Ft – 8.999.999 Ft

hitelösszeg esetén

9.000.000 Ft – 19.999.999 Ft hitelösszeg esetén

legalább 20.000.000 Ft hitelösszeg esetén

Rendszeres, 150.000 Ft mértékű

havi jóváírás ** elvárása nélkül

0,00 százalékpont

0,00 százalékpont

0,00 százalékpont

0,00 százalékpont

Bronz fokozatú kamatkedvezmény

1,00 százalékpont

1,75 százalékpont

2,25 százalékpont

2,50 százalékpont

Ezüst fokozatú kamatkedvezmény

1,25 százalékpont

2,00 százalékpont

2,50 százalékpont

2,75 százalékpont

Arany fokozatú kamatkedvezmény

1,50 százalékpont

2,25 százalékpont

2,75 százalékpont

3,00 százalékpont

 

Kamatkedvezmény akció: 2019. április 01. napjától visszavonásig a Bank a meghirdetett kamatkedvezményeken felül akciós jelleggel, a Takarék Ötös és Tízes Otthon jelzálogkölcsönök 0,35 százalékpont kamatkedvezményt nyújt.

(A kedvezmény részletes feltételeit a vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák.)

*A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Bank lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-nyilvántartási számla igénylésére, mely esetén kamatkedvezmény nem vehető igénybe.

 • A kamatkedvezmény feltétele – a táblázatban található hitelösszegen felül – a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél lakossági bankszámla nyitása és annak futamidő alatti fenntartása, valamint
 • Bronz fokozatú kamatkedvezmény további feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi jóváírás vállalása;
 • Ezüst fokozatú kamatkedvezmény további feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi jóváírás vállalása és
  - Közszféra, flotta dolgozó által igényelt kölcsönügylet vagy Kiemelt Partner által közvetített a kölcsönügylet vagy
  - saját projektek vevő oldali finanszírozása esetén vagy
  - legalább 250.000 Ft összegű igazolt adósi jövedelem esetén
 • Arany fokozatú kamatkedvezmény további feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi jóváírás vállalása és
  - Az igényelt kölcsönügylet hitelkiváltási célú (Idegen banki, Takarék Csoporton kívüli hitelintézet által nyújtott kiváltásra) vagy
  - legalább 400.000 Ft összegű igazolt adósi jövedelem esetén

Üzletpolitikai kedvezmények:

Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt jelzáloghitelek esetén a Hitelintézet visszavonásig az alábbi kedvezményeket nyújtja, a rájuk vonatkozó hirdetményi feltételek teljesítése mellett:

 • Folyósítási díj kedvezménye
 • Értékbecslési díj kedvezménye
 • Közjegyzői költség kedvezménye
 • Takarnet lekérdezési díj kedvezmény
 • Ezüst fokozatú kamatkedvezmény

 

Flotta / Közszféra Kedvezményekre jogosultak:

 • a Közszféra dolgozók,
 • a Flotta munkavállalók,
 • a NAV, KLIK, MÁV, BKV, BRFK, ORFK, Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt. munkavállalói,
 • az MSOTKE és NOE tagok, valamint
 • a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkavállalói, tagjai, a Mercedes-Benz Hungária Kft. munkavállalója, az AUDI HUNGÁRIA Zrt., a ContiTech Rubber Industrial Kft., a Coloplast Kft., a Continental Automotive Hungária Kft., a ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft., a ContiTech Magyarország Kft.,az Electrolux Kft., az ÉNYKK Zrt., a Flextronics Kft., a Hirtenberger Bt., a Komáromi Mezőgazdasági Zrt., a LEGO Manufacturing Kft., a Linamar Kft., a Mahle Kft., a Michelin Hungária Kft., az MVM Atomerőmű Zrt., a TEVA Gyógyszergyár Kft., a WHC Kft., a Yanfeng Kft. munkavállalója, továbbá
 • a Takarék Csoport és a Szövetkezeti Hitelintézetek munkavállalói is.

Amennyiben a Hitelintézet és a vállalkozási szerződés keretében, vagy értékesítési célra lakást építő társaság között megállapodás jött létre az új lakások építésének, illetve értékesítésének együttműködés keretében történő előmozdítására, úgy a Hitelintézet az építő cég által építendő új lakások felépítésére, illetve megvásárlására hitelt kérő természetes személy ügyfelek részére ingatlanonként 1 db értékbecslési díjat (beleértve a felülvizsgálati díjat),a folyósítási díjat, valamint 3 db tulajdoni lap másolat Takarneten keresztüli lekérdezésének díját nem számítja fel. A meghirdetett kedvezményektől az egyedi megállapodásban foglaltak szerint a Hitelintézet eltérhet, akár további kedvezményeket is nyújthat.

Az egyes termékek esetén az alábbi mértékű kamatkedvezmények vehetők igénybe a különböző fokozatú kamatkedvezmények és a hitelösszeg alapján

Kamatkedvezmények (százalékpont)

Összes felhasználási cél esetén

1M-4,99M

5M-8,99M

9M-19,9M

20M+

Kedvezmény megnevezése, feltétele

Hatos Ref.

Ötös Fix

Tízes Fix

Hatos Ref.

Ötös Fix

Tízes Fix

Hatos Ref.

Ötös Fix

Tízes Fix

Hatos Ref.

Ötös Fix

Tízes Fix

fizetési számla nélkül

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

akciós

-

0,35

0,35

-

0,35

0,35

-

0,35

0,35

-

0,35

0,35

Bronz fokozatú kamatkedvezmény

1,00

1,35

1,35

1,75

2,10

2,10

2,25

2,60

2,60

2,50

2,85

2,85

Ezüst fokozatú kamatkedvezmény

1,25

1,60

1,60

2,00

2,35

2,35

2,50

2,85

2,85

2,75

3,10

3,10

Arany fokozatú kamatkedvezmény

1,50

1,85

1,85

2,25

2,60

2,60

2,75

3,10

3,10

3,00

3,35

3,35

 

A kamatkedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és az adott hiteltermékhez meghirdetett kamatsáv felső értékéből kerülnek levonásra. A kamatkedvezmény és a kamatkedvezmény akció együttes mértéke nem haladhatja meg a termékre vonatkozóan meghirdetett kamatsáv mértékét. Az egyes kategóriák (a Bronz, Ezüst és Arany fokozatú kamatkedvezmények) egymással nem kombinálhatóak. A kamatkedvezmény feltételének teljesítését az Ügyfél az igénylés során igazolja, és a bankszámla fenntartását valamint a havi rendszeres jóváírás teljesítését vállalja a futamidő teljes időtartamára. Amennyiben a vállalt feltételt az Ügyfél nem teljesíti, akkor a kamatkedvezmény megvonásra kerül. A fenti kamatkedvezmények további, meghirdetett akciós díj- és díjkedvezményekkel összevonhatóak, azzal, hogy a kamatkedvezmény mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot, illetve az ezen felül adható kamatkedvezmény akció esetén a teljes kamatsáv alját. A meghirdetett kedvezményeken felül a Hitelintézet további kedvezményeket is nyújthat.

A kedvezmény visszavonása

Hitelező – amennyiben a fenti Táblázat szerint kamatkedvezményt nyújtott az Ügyfél részére – a kamatkedvezményre vonatkozó feltételek fennállását (a Hitelezőnél vezetett fizetési számlának a fenntartását, és ezen számlán havi rendszeres legalább 150.000Ft – akár több részletben történő – jóváírás teljesítését, és a fizetési kötelezettségek teljesítésének késedelemmentességét, legfeljebb 60 napot meg nem haladó késedelemmel) az ügyleti évhez igazodva, az első évfordulót követően 6 havonta felülvizsgálja.

 • Amennyiben Ügyfél a vizsgálat időpontjában fizetési számlával nem rendelkezik, vagy a hiteltörlesztésével legalább 60 napja késedelemben áll, vagy a vizsgálat napját megelőző utolsó 4 hónapban a vállalt rendszeres havi jóváírást nem teljesíti, a nyújtott kamatkedvezmény megvonható. Ebben az esetben a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól a kamatkedvezmény nélkül számított kamat kerül felszámításra.
 • Amennyiben Ügyfél a vizsgálat időpontjában fizetési számlával újra rendelkezik, és a hiteltörlesztésével már nem áll 60 napot meghaladó késedelemben, és a vizsgálat napját megelőző utolsó 4 hónapban a vállalt rendszeres havi jóváírást már teljesíti, a szerződésben rögzített kamatkedvezmény a következő esedékességi naptól visszaállításra kerül.
 • Amennyiben Ügyfél a kamatkedvezmény fenntartásának feltételeit nem teljesíti, a feltételhez tartozó kamatkedvezményt a Hitelező a teljes hátralévő futamidőre megvonhatja, és a kamatkedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles, melyről a Hitelező írásban értesíti.
 • Amennyiben Ügyfél a kamatkedvezmény fenntartásának feltételeit újra teljesíti, úgy a feltétel teljesítését követő Esedékességi naptól kezdődően a kamatkedvezmény a Hitelező által visszaállításra kerül és ismét a kamatkedvezménnyel számított törlesztő részlet megfizetésére köteles, melyről a Hitelező írásban értesíti.

 

Kedvezmények Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén

Kedvezmény megnevezése*

Kamatkedvezmény mértéke

5.000.000 Ft hitelösszeg alatt

5.000.000 Ft – 8.999.999 Ft

hitelösszeg esetén

9.000.000 Ft – 19.999.999 Ft hitelösszeg esetén

legalább 20.000.000 Ft esetén

nincs fizetési számla

0,00

0,00

0,00

0,00

0 - 149.999 Ft jóváírás

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000 Ft feletti jóváírás

0,20

0,70

1,20

1,50

 

(A kamatkedvezményre vonatkozó feltételek és előírások részletei a vonatkozó Hirdetményben találhatók.)

* A kamatkedvezmény további feltétele – a táblázatban található feltételrendszeren felül – a Hitelintézetnél lakossági fizetési számla nyitása/megléte és annak futamidő alatti folyamatos fenntartása. A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Hitelintézet lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-nyilvántartási szám(la) igénylésére, mely esetén kamatkedvezmény nem vehető igénybe.

A kamatkedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és az adott hiteltermékhez meghirdetett kamatsáv felső értékéből kerülnek levonásra. A fenti kamatkedvezmények további, meghirdetett akciós díj- és költségkedvezményekkel összevonhatóak, azzal, hogy a kamatkedvezmény mértéke nem haladhatja meg a fenti táblázatban szereplő maximális kamatkedvezmény mértékét, illetve az ezen felül adható kamatkedvezmény akció esetén a teljes (az adott konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett kamatkedvezmények és kamatakció mértékével növelt) kamatsáv alját. A meghirdetett kedvezményeken felül a Hitelintézet további kedvezményeket is nyújthat. Amennyiben az igényelt és a szerződött hitelösszeg egymástól eltér, abban az esetben az Ügyfél által igénybe vehető kamatkedvezmény mértéke a kölcsönszerződésben rögzített hitelösszeg alapján kerül meghatározásra.

A kamatkedvezmény együttes feltételeként az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsön teljes futamideje alatt folyamatosan fenntartja Hitelező által vezetett Fizetési számláját/lakossági Bankszámláját, amelyen havi rendszeres legalább 150.000 Ft jóváírást vállal – akár több részletben is - telesíteni, és nem esik 60 napot meghaladó késedelembe fizetési kötelezettségeivel.

Hitelező – amennyiben a Táblázat szerint kamatkedvezményt nyújtott az Ügyfél részére – a kamatkedvezményre vonatkozó feltételek fennállását (a Hitelezőnél vezetett fizetési számlának a fenntartását, és ezen számlán havi rendszeres legalább 150.000 Ft – akár több részletben történő – jóváírás teljesítését, és a fizetési kötelezettségek teljesítésének késedelemmentességét, legfeljebb 60 napot meg nem haladó késedelemmel) az ügyleti évhez igazodva, az első évfordulót követően 6 havonta felülvizsgálja.

 • Amennyiben Ügyfél a vizsgálat időpontjában fizetési számlával nem rendelkezik, vagy a hiteltörlesztésével legalább 60 napja késedelemben áll, vagy a vizsgálat napját megelőző utolsó 4 hónapban a vállalt rendszeres havi jóváírást nem teljesíti, a nyújtott kamatkedvezmény megvonható. Ebben az esetben a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól a kamatkedvezmény nélkül számított kamat kerül felszámításra.
 • Amennyiben Ügyfél a vizsgálat időpontjában fizetési számlával újra rendelkezik, és a hiteltörlesztésével már nem áll 60 napot meghaladó késedelemben, és a vizsgálat napját megelőző utolsó 4 hónapban a vállalt rendszeres havi jóváírást már teljesíti, a szerződésben rögzített kamatkedvezmény a következő esedékességi naptól visszaállításra kerül.
 • Amennyiben Ügyfél a kamatkedvezmény fenntartásának feltételeit nem teljesíti, a feltételhez tartozó kamatkedvezményt a Hitelező a teljes hátralévő futamidőre megvonhatja, és a kamatkedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles, melyről a Hitelező írásban értesíti.
 • Amennyiben Ügyfél a kamatkedvezmény fenntartásának feltételeit újra teljesíti, úgy a feltétel teljesítését követő Esedékességi naptól kezdődően a kamatkedvezmény a Hitelező által visszaállításra kerül és ismét a kamatkedvezménnyel számított törlesztő részlet megfizetésére köteles, melyről a Hitelező írásban értesíti.

** Rendszeres, havi jóváírás: a lakossági fizetési számlára érkező átutalási tranzakciók. Kivéve:

 • a Hitelintézet hitelezésével kapcsolatos számlára érkező jóváírások
 • saját számlák közötti átvezetések
 • lakossági betétlejáratából, betétfeltörésből, illetve betéti kamatjóváírásából, valamint saját értékpapírszámláról származó jóváírások

A jóváírás szempontjából havi periódusnak az esedékes hó végi zárást megelőző hónap 16. napja és az aktuális hónap 15. naptári napja közötti időszakot értjük.

Üzletpolitikai kedvezmények:

Amennyiben a Hitelintézet és a vállalkozási szerződés keretében, vagy értékesítési célra lakást építő társaság között megállapodás jött létre az új lakások építésének, illetve értékesítésének együttműködés keretében történő előmozdítására, úgy a Hitelintézet az építőcég által építendő új lakások felépítésére, illetve megvásárlására hitelt kérő természetes személy ügyfelek részére ingatlanonként 1 db értékbecslési díjat (beleértve a felülvizsgálati díjat), a folyósítási díjat, valamint 3 db tulajdoni lap másolat Takarneten keresztüli lekérdezésének díját nem számítja fel. A meghirdetett kedvezményektől az egyedi megállapodásban foglaltak szerint a Hitelintézet eltérhet, akár további kedvezményeket is nyújthat.

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek