Fogalomtár

A Á B C CS D E É F G GY H I Í J K L LY M N NY O Ó Ö Ő P Q R S SZ T TY U Ú Ü Ű V W X Y Z ZS

F

Fedezet

A Jelzálogtörvény előírásai alapján a jelzálog-hitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegét meghaladó értékű fedezettel. A fedezet lehet rendes és pótfedezet. A jelzáloglevél fedezetén belül a rendes fedezet aránya az összes fedezetben a jelzálog hitelintézet működésének első évében nem lehet kevesebb 60%-nál, a második évben 70%-nál, a harmadik évtől 80%-nál.

Fedezet nyílvántartás

A fedezet nyilvántartás az FHB Nyrt. analitikus nyilvántartási rendszerében rögzített adatokból készített azon nyilvántartás, amely az általa kibocsátott jelzáloglevelek rendes fedezetét biztosító zálogtárgyak, a rendes és pótfedezeti értékek adatait a Fedezet-nyilvántartási szabályzatában található előírások szerint egyedileg, illetve összevontan tartalmazza, megteremtve ezzel a Vagyonellenőr számára az arányossági követelmények betartása ellenőrzésének feltételeit. A Fedezet-nyilvántartás a jelzáloglevelek és a fedezetek összegzett értékeit jelenértéken is kimutatja. A Fedezet-nyilvántartási szabályzat (2/2006. Vezérigazgatói utasítás) készítését a „Jelzálogtörvény”14.§. (10) és (11) írja elő, ezt a PSZÁF az E-I-37/2006. számú határozatában hagyta jóvá.

Felhalmozott kamat

A Jelzáloglevél, Kötvény Sorozat kamatozásának első napjától, illetve amennyiben már történt kamatkifizetés, úgy a kamatkifizetés időpontjától az újonnan forgalomba hozatalra kerülő Sorozatrészlet pénzügyi elszámolásának időpontjáig (azt a napot nem beleszámítva) terjedő időtartamra számított időarányos kamat, továbbá az a kamat, amely akkor jár, ha jogellenesen késleltetik vagy megtagadják a tőkekifizetést.

Feltételek

vagy Jelzáloglevél Feltételek vagy Kötvényfeltételek


Jelzáloglevél, illetve Kötvény forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek, jelen Összevont Alaptájékoztatóban foglaltak szerint

FHB Nyrt

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság     1082 Budapest, Üllői út 48.

Fizető Ügynök

ING Bank Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b)

Fizető Ügynöki Megállapodás

A Kibocsátó és az ING Bank Zrt. közötti megállapodás, melyben a Kibocsátó megbízást ad a jelen Kibocsátási Programmal kapcsolatos fizető ügynöki tevékenységre.

Forgalmazó (Vezető)

Az a Forgalmazó, amelyet a Kibocsátó a Forgalmazói Megbízással összhangban egy-egy Sorozat tekintetében (Vezető) Forgalmazóként megbíz. Egy adott Sorozat (Vezető) Forgalmazóját a vonatkozó Végleges Feltételek határozzák meg.

Forgalmazói Megbízás

Program Forgalmazói Megállapodás melléklete, amelyben a Kibocsátó által a Megállapodást aláíró tagjaiból, vagy külső befektetési szolgáltatók közül kiválasztott egy vagy több Forgalmazó és a Kibocsátó megállapodik a Forgalomba hozatal feltételeiről, részleteiről (különösen: volumen, jegyzés esetén forgalomba hozatali ár / aukció esetén limitár (ha alkalmazandó), díjazás, kibocsátás időpontja, fizetési feltételek).

Forgalmazók vagy Program Forgalmazók

Azok a befektetési szolgáltatók, amelyek a Jelzáloglevelek és Kötvények forgalomba hozatalát célzó Program Forgalmazói Megállapodást aláírták: az a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), a ConCorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Deutsche Bank Zrt. (1054 Budapest, Hold u. 27.) Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep (1132 Budapest Váci út 20-26.), Erste Bank Befektetési Zrt. (1138 Budapest Népfürdő utca 24-26.), a MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) A megállapodáshoz Új Forgalmazók is csatlakozhatnak.

Forgalomba hozatal

A Jelzáloglevelek, Kötvények tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás a jelen Alaptájékoztatóban és Mellékleteiben, továbbá az egyes Végleges Feltételekben foglaltak alapján.

Forint vagy Ft

A Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszköze.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344