A honlapon található információk nem képezik az Alaptájékoztató részét és azokat az illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá. A honlap nem szól olyan tagállamok vagy harmadik országok lakosaihoz, amelyeket nem érint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlat.


Information available on this website is not part of the Base Prospectus and are not authorized and approved by relevant authorities. The content of the website is not for residents of countries, to whom the public offers for the securities are not applied.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344