Fogalomtár

A

ABA

alternatív befektetési alap

ABAK

alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több alternatív befektetési alapot kezelő befektetési alapkezelő.

Adagolt kibocsátás

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejárati időpontja azonos.

Adó

mindenfajta adó, illeték, díj, vám vagy más hasonló jellegű kötelezettség (korlátozás nélkül beleértve bármely, az ilyen fizetési kötelezettség elmulasztásából eredően fizetendő valamennyi bírság vagy kamat is.) 

Adós/Adóstárs

az az ÁSZF-ben / Ügyféltájékoztatóban meghatározott vállalkozás, illetve ( alapelvárásként ) cselekvőképes természetes személy, amely/ aki az ÁSZF-ben / Ügyféltájékoztatóban meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik és amellyel / akivel a Bank Kölcsönre vonatkozó Szerződést köt, melyet / akit az abból fakadó jogosultságok illetik, és az abból fakadó kötelezettségért felel.

Alapcímlet

az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

Alkalmassági kérdőív

befektetési tanácsadás vagy portfoliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén a Bank által – az Ügyfél részére ajánlott vagy portfóliója terhére, illetve javára végrehajtásra kerülő ügylet, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz alkalmasságának vonatkozásában – elvégzett vizsgálat és értékelés, amely az Ügyfél által a Bank által rendszeresített formában megadott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, végzettségére, kockázatviselő képességére, jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó információkon alapul.

Annuitásos törlesztés

a kölcsön visszafizetésének azon formája, mely során az Ügyfél törlesztési periódusonként egyenlő törlesztőrészleteket fizet a Banknak, periódusonként folyamatosan csökkenő kamat-, és növekvő tőketartalommal.

Apostille záradék

a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet szabályai szerint kiállított tanúsítvány.

Art.

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Aukció

a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek.

Azonnali értékpapír adásvételi ügylet (Azonnali ügylet)

amelynek során a Bank és az Ügyfél között meghatározott értékpapírok meghatározott áron a szerződéskötés napjától számított legfeljebb ötödik Banki munkanapra (spot) történő eladására, illetve vételére kerül sor. Azonnali adásvételi ügyleteket az Időkorlátig az adott napi árfolyamon lehet kötni.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek